Aż 72% rowerzystów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Zdrowy Rower nie czuje się bezpiecznie jeżdżąc po ulicy. Co na to wpływa? Jakich niebezpiecznych zachowań doświadczają na co dzień? Czy wiedzą jak zabezpieczyć się przed ich skutkami? Sprawdzamy w drugiej edycji raportu Rowerzyści w Polsce.

Jak często i gdzie jeździmy na rowerze?

Na przestrzeni siedmiu lat, jakie upłynęły od pierwszej edycji badania widać wzrost popularności roweru jako środka transportu. Co najmniej dwa razy w tygodniu rower wybiera 86% ankietowanych. Gdzie najczęściej dojeżdżamy rowerem? Większość ankietowanych wskazało cel rekreacyjny – 84%. Na drugim miejscu znalazła się praca – 37%.

Rower dla wielu osób to sposób na odpoczynek i trening – to właśnie rekreacja i sport stanowią najczęstszy cel korzystania z roweru, w obu przypadkach to 30% ankietowanych. Dla 26% rower służy do przemieszczania się po mieście, a 13% wybiera rower na dłuższe wyjazdy za miasto.

Do jakich celów używasz najczęściej roweru?

Rower stanowi więc często alternatywę dla innych środków transportu – zastępuje samochód czy komunikację miejską (84% ankietowanych posiada prawo jazdy) i służy nie tylko jako forma aktywności. Rowerzyści nie czują się jednak bezpiecznie jako uczestnicy ruchu, na co wskazują wyniki badania.

Bezpieczeństwo rowerzysty

Tylko 28% badanych nie obawia się jazdy rowerem po ulicy. Przewaga poczucia niebezpieczeństwa wynika najczęściej z:

  • niebezpiecznymi zachowaniami ze strony kierowców – 88,4%
  • prędkości poruszających się samochodów – 48,8%
  • problemów z infrastrukturą – 34,9%
Bezpieczeństwo rowerzysty na ulicy

Rowerzyści przyznają, że z niebezpiecznymi zachowaniami spotykają się kilka razy w roku – 37%, ale też dość wysoki odsetek doświadcza takiego zachowania codziennie (13%). Co stanowi niebezpieczeństwo ze strony kierowców według rowerzystów? W pierwszej kolejności wskazują na zbyt małą odległość podczas wyprzedzania (82,7% ankietowanych), często pojawia się też nadmierna prędkość kierowców (53,4%) lub zajeżdżanie drogi (49,6%). Niebezpieczne zachowania kierowców, ale także ich stosunek do rowerzystów (na wulgarne zachowanie wskazało 31% ankietowanych) ma zapewne wpływ na preferowania dróg i pasów rowerowych do przemieszczania się na rowerze – ten rodzaj szlaku komunikacyjnego jako najbardziej odpowiadającego wskazało 53% ankietowanych, 26% natomiast wybrało ulicę.

Jazda po ulicy rowerem

Drogi rowerowe to też najczęstszy szlak komunikacyjny po jakim jeżdżą rowerzyści – 45%, na drugim miejscu jest również ulica – 37%. W porównaniu z poprzednim badaniem z 2014 roku spadł odsetek osób jeżdżących po ulicy i wzrósł odsetek osób jeżdżących po drogach rowerowych. Różnice te wynikać mogą z bardziej rozwiniętej sieci dróg dla rowerzystów, ale także z obaw związanych z współdzieleniem pasa ruchu z samochodami.

Niebezpieczne zachowania kierowców

Mimo obaw i doświadczeń niebezpiecznych zachowań, a w przypadku 12% ankietowanych doświadczenia kolizji z innym uczestnikiem ruchu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, aż 77% rowerzystów nie posiada ubezpieczenia OC. Wynika to często z braku świadomości, przed czym chroni taka polisa i w jakich sytuacjach może okazać się niezbędna.

Ochrona rowerzysty i roweru

Rosnąca popularność rowerów i zwiększająca się liczba rowerzystów na drogach wpływa także na większe ryzyko wypadku. Dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym w razie spowodowania szkody na innej osobie lub jej własności (np. zarysowania samochodu na parkingu czy uszkodzenia roweru w wyniku kolizji). Takim zabezpieczeniem jest polisa OC – ewentualne szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. W przypadku Pewnie na Rower do wysokości nawet 200 tys. zł, a w razie poniesienia obrażeń przez rowerzystę może on liczyć także na wypłatę odszkodowania z ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto rozważyć taką ochronę zarówno w przypadku codziennego poruszania się rowerem po mieście, jak i pokonywaniu dłuższych dystansów (61% ankietowanych przyznaje, że uczestniczyło w kilkudniowych wyjazdach rowerowych).

Czy posiadasz ubezpieczenie OC

A co z ochroną roweru? Ubezpieczenie od kradzieży posiada tylko 12% ankietowanych, 88% nie posiada polisy casco, a jako powód w odpowiedziach otwartych pojawia się brak znajomości takiego produktu na rynku lub problemy z jego zakupem.

Ubezpieczenie roweru od kradzieży

Biorąc pod uwagę przewagę odpowiedzi wskazujących, że przystosowanie miejsca dla potrzeb rowerzystów jest ważnym czynnikiem przy wyborze lokalu (63% badanych), a miejsce przyjazne rowerzystom dla większości oznacza takie, które posiada stojak umożliwiający przypięcie ramy (73%) lub monitoring i ochronę rowerów (56%), ubezpieczenie powinno stanowić dla wielu ważny element wyposażenia.

Zabezpieczenie roweru

Ubezpieczenie casco roweru zapewnia wypłatę odszkodowania w razie kradzieży zarówno z pomieszczenia zamkniętego, jak i tzw. kradzieży z ulicy. Odpowiednie zabezpieczenie w postaci przypięcia nie zawsze wystarczy, chociaż większość odpowiedzi wskazuje, że rowerzyści są świadomi zagrożenia – nie pozostawiają nieprzypiętego roweru na ulicy (29% ankietowanych jest skłonnych zostawić przypięty rower do stojaka tylko, gdy jest możliwość przypięcia go za ramę, 27% zawsze przypina rower do stojaka, a 18% przypina rower tylko wtedy, gdy jest widoczny z lokalu). Jeśli jednak mimo zabezpieczenia dojdzie do kradzieży, to ubezpieczyciel pokryje koszty straty. W Pewnie na Rower można ubezpieczyć rower do kwoty 20 tys. zł, a maksymalny wiek roweru to 4 lata. Ochrona działa także w razie uszkodzenia roweru podczas kolizji czy w wyniku zdarzeń losowych, jak huragan czy pożar. Sprawdź >>

Raport Rowerzyści w Polsce 2021

Jak pokazuje badanie Rowerzyści w Polsce 2021 popularność rowerów ciągle rośnie. Na wybór jednośladów jako środka transportu, nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także w codziennym poruszaniu się po mieście, wpływ z pewnością miała także pandemia. Za tą popularnością idzie też wzrost potrzeb samych rowerzystów, ale również wzrost ich udziału w ruchu drogowym. To wpływa na konieczność rozwoju infrastruktury rowerowej, ale także wpływa na postępowanie innych uczestników ruchu. Efektem raportu ma być właśnie dostarczenie danych, które posłużą jako argumenty w popularyzacji komunikacji rowerowej.

Cały raport znajdziecie na stronie zdrowy-rower.pl

Celem badania było szczegółowe poznanie preferencji cyklistów, ich potrzeb związanych z infrastrukturą rowerową, bezpieczeństwem oraz turystyką rowerową. W związku z popularyzacją kultury rowerowej w Polsce raport ma śledzić jej dynamikę oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju, a co za tym idzie – prognozować kolejne zapotrzebowania i przewidywać problemy.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 7.03.2021 do 12.04.2021. Raport opiera się o wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej na próbie 964 osób. Ankieta zawiera pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz w kilku przypadkach pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Raport zawiera też dane zyskane z odpowiedzi otwartych, w których to respondent mógł wyrazić  swoją  opinię, gdy ta nie pasowała do możliwych odpowiedzi, lub gdy chciał uzupełnić swoją  wypowiedz. Dane te zostały częściowo skategoryzowane i włączone do jednej z możliwych odpowiedzi, lub przywołane w raporcie jako uzupełnienie danych jakościowych.