Losowe przygody podczas rowerowej podróży z reguły trudno przewidzieć i najczęściej zdarzają się w najmniej odpowiednim momencie. Jak pokazują statystyki, wypadki tych jednośladów są bardziej powszechne niż się może wydawać. W samym 2018 roku, rannych w wypadkach zostało ponad 4,2 tys. cyklistów. Dlatego na takie sytuacje warto być dobrze przygotowanym.

Ubezpieczenie roweru Pewnie na Rower powstało z myślą o zapewnieniu wszechstronnej ochrony miłośnikom rowerów. Na program składają się 4 ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie rowerzysty od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie rowerzysty OC (odpowiedzialności cywilnej) – czyli ochrona osób trzecich, które ucierpiały z winy rowerzysty 
 • Ubezpieczenie roweru Casco – na wypadek kradzieży lub zniszczenia roweru
 • Ubezpieczenie rowerowego bagażu 

Całość uzupełnia pakiet powypadkowych usług assistance, które zawarte są w cenie każdego pakietu ubezpieczenia rowerowego. Assistance gwarantuje kompleksową pomoc w razie wystąpienia wypadku rowerowego, począwszy od transportu do placówki medycznej oraz opieki podczas hospitalizacji, przez wizyty domowe lekarza i/lub pielęgniarki, aż po rehabilitację pourazową oraz szereg świadczeń mających ułatwić poszkodowanemu proces powrotu do zdrowia.  

Jakie usługi wchodzą w skład rowerowego ubezpieczenia assistance?

Assistance Pewnie na Rower ma na celu zapewnienie pomocy poszkodowanym na skutek urazów spowodowanych jazdą na rowerze. Ubezpieczony ma możliwość korzystania z wielu świadczeń,  dających wsparcie praktycznie na każdym etapie leczenia, należą do nich:

 • Organizacja oraz pokrycie kosztów, transportu po wypadku do odpowiedniej placówki medycznej, oraz pomiędzy nimi, a także do naszego miejsca zamieszkania.
 • Opieka pielęgniarki po pobycie w szpitalu oraz jej wynagrodzenie, jeżeli w następstwie wypadku jesteśmy hospitalizowani powyżej 2 dni. Usługa ta realizowana jest maksymalnie do kwoty 1 000 zł na każdy wypadek.
 • Zorganizowanie wizyty lekarskiej w naszym mieszkaniu oraz pokrycie kosztów dojazdu lekarza i jego wynagrodzenia. Obejmuje jedną wizytę.
 • Dostarczenie leków – organizacja oraz pokrycie kosztu transportu przepisanych przez lekarza niezbędnych leków. Koszty leków pokrywany jest z własnej kieszeni.
 • Pokrycie kosztu wizyty fizjoterapeuty lub organizację i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz kosztów przeprowadzonych zabiegów.  Usługa realizowana jest maksymalnie do łącznej kwoty 500 zł, na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
 • Wsparcie psychologa dla najbliższych w przypadku naszej śmierci. PZU organizuje i pokrywa koszty wizyt u psychologa maksymalnie do kwoty 1 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

Poważna kontuzja dla poszkodowanego oznacza nie tylko konieczność leczenia i rehabilitacji, ale często także poważne trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dlatego ubezpieczyciel zdecydował się uzupełnić pakiet usług medycznych, o usługi ułatwiające organizację powypadkowej codzienności, są to:

 • Pomoc domowa np. przygotowywanie posiłków, zrobienie drobnych zakupów czy utrzymanie czystości naszego mieszkania. Jeżeli w następstwie wypadku jesteśmy hospitalizowani powyżej 2 dni i jednocześnie z uwagi na stan zdrowia wynikający z wypadku, konieczna jest pomoc w prowadzeniu domu, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz wynagrodzenie osób pomagających w prowadzeniu domu maksymalnie do kwoty 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
 • Organizację opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi zamieszkałymi wspólnie z nami w przypadku naszej hospitalizacji będącej wynikiem wypadku.
 • Pomoc w organizacji opieki nad zwierzętami domowymi. Z usługi można skorzystać, gdy w następstwie wypadku jesteśmy hospitalizowani powyżej 2 dni. Ubezpieczyciel organizuje przewóz psów lub kotów ubezpieczonego do osoby przez niego wyznaczonej, lub do odpowiedniej placówki gwarantującej całodobową opiekę nad zwierzętami oraz pokrywa koszty tego przewozu. Usługa jest realizowana maksymalnie do wysokości 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
 • Organizacja kierowcy, jeżeli jesteśmy poza naszą miejscowością zamieszkania oraz niezdolni do prowadzenia pojazdów ubezpieczyciel zorganizuje kierowcę, który odstawi nasz samochód na wskazane miejsce.
 • Konsultację z lekarzem Centrum Pomocy oraz wsparcie infolinii medycznej. Ubezpieczyciel zapewnia nam dostęp do infolinii medycznej, która udzieli informacji, co do postępowania w zakresie opieki zdrowotnej.

Trzeba odnotować, że ubezpieczyciel zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów usług assistance maksymalnie do łącznej kwoty 2 000 zł na wszystkie wymienione powyżej usługi. 

Jak otrzymać pomoc?

Jeżeli przydarzy się nam wypadek, powinniśmy niezwłocznie powiadomić Centrum Pomocy PZU pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55. Ubezpieczyciel zajmie się już organizacją pomocy,  adekwatnej do sytuacji. Podczas rozmowy możemy zostać poproszeni o podanie podstawowych informacji takich jak np: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, warto też mieć zapisany numer polisy. Gdy sytuacja nie wymaga natychmiastowej pomocy, można skorzystać z całego wachlarza form kontaktu np.: chat – tekstowy, dźwiękowy i wideo oraz messenger, można też zamówić rozmowę, choćby smsem. Przygotowano także osobny kanał obsługi dla osób niesłyszących. 

Usługi assistanace to tylko dodatek do podstawowego zakresu ubezpieczenie, warto jednak z nich korzystać, ponieważ gwarantują ubezpieczonemu oszczędność czasu i środków oraz wygodę w często tak trudnym okresie powypadkowym.