Poniżej zamieściliśmy listę najczęściej zadawanych pytań. Staraliśmy się przewidzieć jak najwięcej możliwości, jeśli jednak nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie – napisz lub zadzwoń do nas.

Tel. 22 100 26 00
e-mail: sport@iexpert.pl

Często zadawane pytania

Tak, w programie Pewnie na Rower ubezpieczenie casco roweru działa zarówno w przypadku kradzieży z zamkniętego pomieszczenia (np. garażu, piwnicy), jak i „z ulicy”, kiedy zostawimy rower udając się, np. do sklepu. Warunkiem jest odpowiednie zabezpieczenie roweru, czyli przypięcie go do elementu stałego, np. do barierki czy drzewa. Ważny jest również rodzaj zabezpieczenia. W dokumencie „Postanowienia do ubezpieczenia casco” wymienione zostały rodzaje zabezpieczeń w zależności od wartości roweru.

Ochronę OC i NNW można rozszerzyć o sporty wysokiego ryzyka definiowane jako: aktywność sportową, która wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia:

  • kolarstwo górskie (MTB)
  • kolarstwo zjazdowe (downhill)
  • kolarstwo przełajowe
  • kolarstwo BMX uprawiane na torach
  • trial rowerowy
  • kolarstwo Cross country
  • kolarstwo torowe

Tak, ubezpieczenie roweru zadziała jeśli pomieszczenie jest zamykane na kłódkę lub zamek wielozastawkowy. Równorzędnym zabezpieczeniem jest elektroniczny system zamykania bramy.
W przypadku kradzieży roweru z zamkniętego pomieszczenia mamy do czynienia z kradzieżą z włamaniem, dlatego w pomieszczeniu i/lub na zabezpieczeniach powinny być widoczne ślady włamania. W przypadku, gdy pomieszczenie zostało otwarte wcześniej skradzionym kluczem, pod uwagę brane są dowody tej kradzieży lub włamania do innego pomieszczenia, gdzie klucz był przechowywany.

Rower musi być odpowiednio przypięty za pomocą zabezpieczenia:

  • rower do 3 tys. zł: zapięcia na linkę, stalową, spiralną, pancerną, łańcuchy z zamkiem, zapięcia kabłąkowe (szeklowe) z zamkiem lub zabezpieczenia składane.
  • rower o wartości powyżej 3 tys.: łańcuchy z utwardzanej stali o grubości min. 8 mm z zamkiem, zapięcia kabłąkowe (szeklowe) ze stali z podwójnie blokowanym zamkiem ze stali specjalnie hartowanej lub zabezpieczenia składane o grubości min. 5 mm.

Nie, podstawą ubezpieczenia Pewnie na Rower jest ochrona NNW, do którego można dokupić OC, casco i ochronę bagażu. Nie ma możliwości zakupu jakiegokolwiek zakresu ubezpieczenia bez NNW. Nie można także wykupić NNW poniżej minimalnej kwoty, która wynosi 10 000 zł.

Tak, ubezpieczenie NNW, OC oraz ubezpieczenie bagażu działają tak samo jak w przypadku jazdy na własnym rowerze. Ochroną nie będzie objęte jedynie zniszczenie wypożyczonego roweru. W razie wypadku lub spowodowania wypadku, w którym ucierpi inny uczestnik ruchu lub jego mienie, ubezpieczenie Pewnie na Rower pokryje szkody. Otrzymamy również odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli doznamy obrażeń praz w razie kradzieży naszego bagażu.

Ochrona ubezpieczenia roweru Pewnie na Rower obejmuje również rowery składane z osobno zakupionych części. Warunkiem jest przedstawienie rachunków na zakupione części (maksymalnie 4- letnie), ponieważ to na ich podstawie wyceniona zostanie wartość roweru.

Standardowo można rozszerzyć ochronę casco do 30 tys. zł dla rowerów szosowych i triathlonowych. W przypadku pozostałych jednośladów wykupienie casco o wartości przekraczającej 20 tys. zł jest możliwe — wymaga jednak przygotowania indywidualnej oferty. W tym celu prosimy o kontakt z nami pod numerem 22 100 26 00 lub mailem na adres: sport@iexpert.pl

Tak, ale tylko w przypadku, gdy właściciel prowadzi firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i jest właścicielem roweru, który chce ubezpieczyć. W takim przypadku można wykupić ubezpieczenie roweru.

Ochronę Pewnie na Rower w zakresie OC i NNW można rozszerzyć o rekreacyjny udział w zawodach rangi amatorskiej w czasie wolnym od pracy, za które ubezpieczony nie otrzymuje wynagrodzenia, stypendium, a także nie otrzymuje zwrotu w postaci zasiłków lub diet na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Ubezpieczenie OC i NNW do 200 tys. zł. 

Każdą szkodę z ubezpieczenia Pewnie na Rower można zgłosić w PZU telefonicznie pod numerem 801 102 102 bądź na stronie internetowej zgloszenie.pzu.pl

W przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia roweru Casco, należy przedstawić dowód zakupu roweru — paragon lub fakturę.
Zalecamy też zrobienie zdjęcia roweru (oraz dowodu zakupu), usprawni to proces wypłaty odszkodowania.
W razie kradzieży roweru należy powiadomić policję. Przy spisywaniu protokołu warto dopilnować, aby znalazła się w nim informacja o zabezpieczeniu, którym był przypięty rower. Jeśli to możliwe, należy też zachować zabezpieczenie roweru.

Warto podkreślić, że w ubezpieczeniu Pewnie na Rower do uznania szkody, wystarczą podstawowe zabezpieczenia — jak metalowa linka.

 

Tak, do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia działające za granicą:
– polisę działającą na terenie RP i USA oraz Kanady
– polisę działającą na całym świecie.

Tak, każdą polisę można opłacić w dwóch, czterech lub dwunastu ratach. Jest jeden warunek — rata nie może być mniejsza niż 50 zł.

Można, jeśli rower nie jest starszy niż 48 miesięcy i właściciel posiada oryginalny paragon lub fakturę za rower. 

We wniosku należy wpisać cenę roweru widniejącą na fakturze lub rachunku;

Suma ubezpieczenia Casco zmienia się wraz z wiekiem roweru w zakresie:

1-12 miesięcy – 100%

13-24 miesięcy – 80%

25-36 miesięcy – 65%

powyżej 36 miesięcy – 50%

Oczywiście, można ubezpieczyć rower kupiony za granicą. Należy posiadać dowód zakupu, a podczas kalkulacji składki wpisać wartość roweru w złotówkach.

Nie musi, wystarczy, że piwnica będzie zamknięta na zamek lub kłódkę wielozastawkową.

Tak, można ubezpieczyć osobę niepełnoletnią. W takim wypadku, we wniosku jako ubezpieczającego należy wskazać osobę dorosłą – rodzica lub opiekuna, a jako ubezpieczonego należy wskazać dziecko. Ochrona ubezpieczenia Pewnie na Rower będzie działała w takim samym zakresie jak w przypadku osoby dorosłej.